Testimonials
verwerken

Breng je een getuigenis over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Bezin dan even voor je begint: wat de rol van de geïnterviewde ook is, het gaat over mensen. Hoe zorg je voor een veilige getuigenis?

Het belang van een getuigenis

Voor zowel een getroffene als een pleger, alsook hun omgeving is, praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag niet evident. Toch kan het ook een positieve ervaring zijn als de media enkele belangrijke aandachtspunten respecteren.

Getroffenen

Getroffenen kunnen zich erkend voelen. Een tactvolle berichtgeving kan ook helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen ervan beter bespreekbaar te maken.

Pleger

De getuigenis van een pleger kan een aanzet zijn om bepaalde (maatschappelijke) situaties aan te pakken en zo voor meer bescherming te zorgen.

Vuistregels

Geef duidelijk mee wat het doel van de getuigenis is en hoe het interview zal worden gebruikt in de berichtgeving.

Geef op voorhand een duidelijk kader mee: waarover zal het interview gaan? Welke vragen zal je stellen?

Zet de getroffene niet onder druk om zaken te vertellen en heb aandacht voor de correcte verwoording van feiten en gevoelens.

Laat je artikel of fragment best nalezen/bekijken door de getuige alvorens het te publiceren. Vraag eventueel raad aan een deskundige.

Respecteer steeds de vraag naar anonimiteit en hergebruik een getuigenis niet opnieuw zonder toestemming te vragen.

Persoonsgegevens verbergen…

Bij de berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag staat het maatschappelijk belang centraal. Het vrijgeven van persoonsgegevens is hierbij vaak niet nodig. Bovendien kiezen getuigen zelf meestal voor anonimiteit. Soms is hun eigen omgeving niet ingelicht of zijn ze bang om geconfronteerd te worden met reacties van wildvreemden (op sociale media, bijvoorbeeld). Als journalist dien je deze wens te respecteren.

… of publiceren?

Maar wat doe je als er een formele klacht wordt ingediend? En is het net niet beter voor het maatschappelijk belang dat de identiteit van een pleger wordt vrijgegeven? We zetten enkele antwoorden rond het al dan niet vrijgeven van persoonsgegevens voor je op een rijtje.