Over de vijf T's

Berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijke factor in de totaalaanpak van het probleem. Met het charter en de website rond de vijf T’s willen we journalisten advies geven over hoe ze dat tactvol kunnen aanpakken.

Ontstaan van de vijf T’s

In het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector, gelanceerd op 7 maart 2022 door de Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle, wordt er ook een doelstelling geformuleerd rond respectvolle verslaggeving in de media.

Charter

De aanbevelingen rond die berichtgeving werden opgenomen in een charter en samengevat op deze website. De concrete adviezen zijn een aanvulling op de beroepsethische regels die gelden voor berichtgeving bij incidenten, opgenomen in de Code van de Raad voor Journalistiek.

De drijvende krachten achter de vijf T’s

Voor de uitwerking van het charter en de vijf T’s hebben verschillende partijen de handen in elkaar geslagen.

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, actief in Vlaanderen en in Brussel.

Universitair Forensisch Centrum

Het UFC biedt gespecialiseerde zorg aan personen die afwijkend seksueel gedrag stellen en staat in voor de wetenschappelijke en logistieke ondersteuning bij de aanpak van deze problematiek in Vlaanderen.

Child Focus

Child Focus staat ook bekend als de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen. Deze organisatie stelt alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden.

Vlaamse Vereniging van Journalisten

De Vlaamse Vereniging voor Journalisten (VVJ) is de beroepsvereniging van de in Vlaanderen actieve journalisten.

Stop It Now!

Stop it Now! biedt ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.

Met de steun van

Ze kregen hierbij de steun van Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Voor advies van ervaringsdeskundigen konden ze terecht bij volgende organisaties:

Punt vzw

Punt vzw strijdt tegen alle vormen van seksueel geweld en zet daarbij in op hulpverlening, sensibilisering, onderzoek en adviesverlening.

IM Landelijk

IM Landelijk is een lotgenotengroep die getroffenen van seksueel grensoverschrijdend gedrag met elkaar in contact brengt.