Charter

Sensoa, VVJ, UFC, Child Focus en Stop It Now! bundelden hun
adviezen over de berichtgeving rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in een overkoepelend charter.

Download het charter

De vijf T’s zijn een praktische samenvatting van de adviezen die in
het charter zijn opgenomen. Neem je graag ook de volledige
tekst door? Dan kan je het charter hier downloaden.