Te hulp
komen

Volgens ervaringsdeskundigen is het belangrijk dat er bij berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag gelinkt wordt naar hulpbronnen. Welke instanties kan je vermelden?

Kies de juiste hulpinstantie

Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn er meerdere hulplijnen beschikbaar. Probeer steeds te verwijzen naar de meest recente organisatie. Vindt de uitzending plaats buiten de openingsuren van een bepaalde instantie? Verwijs dan (ook) naar Tele-Onthaal.

Breng je een uitgebreid dossier of een hele reeks over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Neem dan op voorhand contact op met de organisatie die rond dat thema werkt. Zo kunnen ze hun medewerkers voorbereiden en hun communicatie hierop afstemmen.

Hulpbronnen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

1712

Professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling.

Doelgroep
Volwassenen en jongeren - getroffenen, (potentiële) plegers, omgeving

Thema
Alle vormen van geweld en grensoverschrijdend gedrag

Stop It Now!

Stop it Now! biedt hulp aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen of dat van hun naasten (familie, vrienden, professionals). Stop it Now! is anoniem en vertrouwelijk bereikbaar per telefoon, chat en e-mail.

Doelgroep
Jongeren en volwassen - (potentiële) plegers en hun naasten

Thema
Bezorgdheden over seksuele gevoelens of gedrag

Instituut voor Gelijkheid
tussen Vrouwen en Mannen

Het instituut staat meerderjarige slachtoffers van niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte beelden en opnames bij met info over rechten, plichten en actiemogelijkheden.

Doelgroep
Volwassenen

Thema
Seksisme en online seksueel grensoverschrijdend gedrag op volwassenen

Nupraatikerover

Nupraatikerover.be is een initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. Met een chatbox richten ze zich tot minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.

Doelgroep
Kinderen en jongeren - getroffenen, getuigen

Thema
Verwaarlozing, mishandeling en seksueel geweld

Child Focus

Slachtoffers en/of hun naasten kunnen terecht op het gratis noodnummer 116 000 om een verdwijning of een geval van seksuele uitbuiting bij minderjarigen te melden. Wie toevallig op seksuele misbruikbeelden van minderjarigen botst, kan deze anoniem melden via het burgerlijk meldpunt misbruikbeelden.be.

Doelgroep
Kinderen en jongeren - getroffenen, omgeving, professionelen

Thema
Seksuele uitbuiting, mensenhandel, grensoverschrijdende sexting, sextortion, grooming

Tele-Onthaal

Zoek je een uitweg bij eender welk probleem? Praten helpt. Tele-Onthaal kan je gratis en anoniem contacteren via het nummer 106 of de chat.

Doelgroep
Alle burgers

Thema
Algemeen mentaal welzijn