Terminologielijst

Welke termen kan je gebruiken in de berichtgeving rond seksueel grensoverschrijdend gedrag? Welke terminologie vermijd je beter? Een overzicht.

Te vermijden term

Aanbevolen term

Kinderporno(grafie)
Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen

Porno hoeft niet problematisch te zijn, terwijl seksuele beelden van minderjarigen per definitie misbruik inhouden. Het hoeft niet over echte minderjarigen te gaan, minderjarigheid suggereren is al voldoende. Vallen verder onder deze omschrijving: het misbruik van zelfgemaakt materiaal van minderjarigen, tekeningen en computergegenereerde afbeeldingen.

Pedofilie en/of pedoseksualiteit*
Seksueel kindermisbruik

Vaak worden de termen 'pedofilie' of 'pedoseksualiteit' foutief gebruikt wanneer men het eigenlijk heeft over seksueel kindermisbruik. Seksueel kindermisbruik is seksueel gedrag met een minderjarige die nog niet kan instemmen met seksuele activiteiten (seksuele minderjarigheid), terwijl pedofilie gaat over het hebben van een seksuele voorkeur voor minderjarigen zonder puberale geslachtskenmerken..

Een pedofiel is een volwassen persoon met een seksuele voorkeur voor minderjarigen die nog geen secundaire/puberale geslachtskenmerken (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling...) vertonen. Onder pedoseksualiteit worden seksuele gedragingen met betrekking tot kinderen verstaan.

Pedoseksualiteit kan niet altijd worden gelijkgesteld met seksueel kindermisbruik. Onder pedoseksualiteit valt o.a. ook het seksueel fantaseren over een kind, wat niet per definitie strafbaar is.

Loverboys 
Tienerpooiers 

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk en emotioneel afhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie. Ook al ziet de minderjarige in kwestie zichzelf niet als een slachtoffer, het is altijd een vorm van seksuele uitbuiting.

De term 'loverboy' komt overgewaaid uit Nederland, vanuit de idee dat het ging over jonge mannen (boys) die meisjes versieren (love) om ze nadien uit te buiten. Dit is een foute term omdat uitbuiting niets met liefde te maken heeft en de praktijk lang niet altijd dit patroon volgt.

Kinderprostitutie 
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie 

Prostitutie hoeft niet problematisch te zijn, terwijl prostitutie met minderjarigen per definitie uitbuiting is. De term ‘kinderprostitutie’ dreigt de realiteit waarmee slachtoffers worden geconfronteerd, te banaliseren.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is het gebruiken van een minderjarige voor seksuele doeleinden, in ruil voor geld of een andere vorm van beloning. Ook al ziet de minderjarige in kwestie zichzelf niet als slachtoffer, het is altijd een vorm van seksuele uitbuiting.

Kindersekstoerisme 
Seksuele uitbuiting van kinderen op reis of in het toerisme 

Seksuele uitbuiting van minderjarigen op reis of in het toerisme is een specifieke vorm van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Hierbij reist de pleger binnen het eigen land of naar het buitenland, en stelt seksuele handelingen met een minderjarige, vaak tegen betaling of een andere vorm van beloning. ‘Kindersekstoerisme’ lijkt te suggereren dat het gaat over een daad waaraan toestemming van de minderjarige voorafging, wat in deze context sowieso uitgesloten is.

Wraakporno
Grensoverschrijdende sexting / Niet-consensuele sexting

Wraakporno is enkel van toepassing als beelden worden gedeeld uit wraak. Vaak wordt de term verkeerdelijk gebruikt, omdat ze weinig met porno te maken heeft. Onterecht wordt ze ook gebruikt als koepelterm voor alle vormen van grensoverschrijdende sexting, terwijl grensoverschrijdende sexting niet altijd met wraak te maken heeft. Als er sprake is van afpersing om naaktbeelden te verkrijgen, dan spreken we over sextortion.

Sexting *
Grensoverschrijdende sexting / Niet-consensuele sexting

Sexting is het met wederzijdse toestemming delen van seksueel getinte berichten en beelden. Het kan deel uitmaken van het seksuele leven en de ontwikkeling van jongeren. Problematisch wordt het pas wanneer iemand onder druk gezet wordt om beelden te sturen, wanneer er ongewenst eigen beelden gestuurd worden (bijv. dick pics), of wanneer beelden zonder toestemming naar derden worden doorgestuurd. Gebruik in dat geval de term ‘grensoverschrijdende’ of ‘niet-consensuele’ sexting.

Te vermijden term

Kinderporno(grafie)

Aanbevolen term

Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen
Porno hoeft niet problematisch te zijn, terwijl seksuele beelden van minderjarigen per definitie misbruik inhouden. Het hoeft niet over echte minderjarigen te gaan, minderjarigheid suggereren is al voldoende. Vallen verder onder deze omschrijving: het misbruik van zelfgemaakt materiaal van minderjarigen, tekeningen en computergegenereerde afbeeldingen.

Te vermijden term

Pedofilie en/of pedoseksualiteit *

Aanbevolen term

Seksueel kindermisbruik
Vaak worden de termen pedofilie of pedoseksualiteit foutief gebruikt wanneer men het eigenlijk heeft over seksueel kindermisbruik. Seksueel kindermisbruik is seksueel gedrag met een minderjarige die nog niet kan instemmen met seksuele activiteiten (seksuele minderjarigheid), terwijl pedofilie gaat over het hebben van een seksuele voorkeur voor minderjarigen zonder puberale geslachtskenmerken..
Een pedofiel is een volwassen persoon met een seksuele voorkeur voor minderjarigen die nog geen secundaire/puberale geslachtskenmerken (verlaging van de stem, haargroei, borstontwikkeling...) vertonen.
Onder pedoseksualiteit worden seksuele gedragingen met betrekking tot kinderen verstaan. Pedoseksualiteit kan niet altijd worden gelijkgesteld met seksueel kindermisbruik. Onder pedoseksualiteit valt o.a. ook het seksueel fantaseren over een kind, wat niet per definitie strafbaar is.

Te vermijden term

Loverboys 

Aanbevolen term

Tienerpooiers 
Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel afhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie. Ook al ziet de minderjarige in kwestie zichzelf niet als slachtoffer, het is altijd een vorm van seksuele uitbuiting.
De term loverboy kwam overgewaaid uit Nederland, vanuit de idee dat het ging over jonge mannen (boys) die meisjes versieren (love) om ze nadien uit te buiten. Dit is een foute term omdat uitbuiting niets met liefde te maken heeft en de praktijk lang niet altijd dit patroon volgt.

Te vermijden term

Kinderprostitutie 

Aanbevolen term

Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie 
Prostitutie hoeft niet problematisch te zijn, terwijl prostitutie met minderjarigen per definitie uitbuiting is. De term ‘kinderprostitutie’ dreigt de realiteit waarmee slachtoffers worden geconfronteerd, te banaliseren.
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is het gebruiken van een minderjarige voor seksuele doeleinden, in ruil voor geld of een andere vorm van beloning. Ook al ziet de minderjarige in kwestie zichzelf niet als slachtoffer, het is altijd een vorm van seksuele uitbuiting.

Te vermijden term

Kindersekstoerisme 

Aanbevolen term

Seksuele uitbuiting van kinderen op reis of in het toerisme 
Seksuele uitbuiting van minderjarigen op reis of in het toerisme is een specifieke vorm van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Hierbij reist de pleger binnen het eigen land of naar het buitenland, en stelt seksuele handelingen met een minderjarige, vaak tegen betaling of een andere vorm van beloning. ‘Kindersekstoerisme’ lijkt te suggereren dat het gaat over een daad waaraan toestemming van de minderjarige voorafging, wat in deze context sowieso uitgesloten is.

Te vermijden term

Wraakporno

Aanbevolen term

Grensoverschrijdende sexting / Niet-consensuele sexting
Wraakporno is enkel van toepassing als beelden worden gedeeld uit wraak. Vaak wordt de term verkeerdelijk gebruikt, omdat ze weinig met porno te maken heeft. Onterecht wordt ze ook gebruikt als koepelterm voor alle vormen van grensoverschrijdende sexting, terwijl grensoverschrijdende sexting niet altijd met wraak te maken heeft. Als er sprake is van afpersing om naaktbeelden te verkrijgen dan spreken we van sextortion. 

Te vermijden term

Sexting *

Aanbevolen term

Grensoverschrijdende sexting / Niet-consensuele sexting
Sexting is het met wederzijdse toestemming delen van seksueel getinte berichten en beelden. Het kan deel uitmaken van het seksuele leven en de ontwikkeling van jongeren. Problematisch wordt het pas wanneer iemand onder druk gezet wordt om beelden te sturen, wanneer er ongewenst eigen beelden gestuurd worden (bijv. dick pics), of wanneer beelden zonder toestemming naar derden worden doorgestuurd. Gebruik in dat geval de term ‘grensoverschrijdende’ of ‘niet-consensuele’ sexting.

*De termen pedofilie en pedoseksualiteit zijn op zich niet verkeerd, maar wel te vermijden als het gaat over seksueel kindermisbruik.

**Sexting is een correcte term, maar wordt best niet gebruikt in berichten over grensoverschrijdende of niet-consensuele sexting.